Giao lưu thủy trì chu đậu vớt biển
Cao: 8 cm, ngang: 8 cm
Tất cả như hình