LỌ SÀNH ĐỎ THỜI KỲ NHÀ LÊ
  (Mời các bác giao lưu ủng hộ)
- Kích thước: Cao 16cm, vòng bụng 41cm
- Tình trạng rõ nét như hình không mập mờ, đỏ đẹp, lành, sạch
- Giá công khai: 400k + Ship