Giao lưu cup antimon Pháp xưa có mạ vàng 
Cao: 28 cm đk bụng: 14 cm
Tất cả như hình